Voor de beste mobiele ervaring is deze website alleen in portret modus te bekijken

Mobile menu

Klachtbeeld


Fysiotherapie
Klik hier om een klacht te selecteren

Postoperatief
Overbelastingsklacht
Chronische klachten
Sportletsel
Neurologische klachten
Medische fitness
Huisbehandeling
Advies

Kies een Klachtbeeld

Als U meer informatie wilt hebben over de klachtbeelden van MC2 op het gebied van Fysiotherapie, dan kunt u een keuze maken uit het specialisme menu.

Terug

Postoperatief

Wanneer je geopereerd bent aan het houding- en bewegingsapparaat kan het erg belangrijk zijn om spoedig te starten met het mobiliseren en trainen van bepaalde structuren. Wij zullen in dat geval samen met jou deze training oppakken. We starten na een intake met het revalidatie traject. Binnen dit traject zullen aanvankelijk passieve of geleid actieve mobiliserende oefeningen ingezet worden en gedurende het traject, afhankelijk van de soort operatie en de fase van herstel, zal dit overgaan in actieve oefentherapie waarin we de regio op kracht en stabiliteit zullen trainen.

Daarnaast is het ook altijd belangrijk om op de hoogte te zijn van alle belangrijke houding- en bewegingsadviezen. Door deze correct toe te passen kun je onder andere voorkomen dat de geopereerde regio overbelast raakt in de eerste periode na de operatie en in de toekomst.

Terug

Overbelastingsklacht

Wanneer je een bepaalde structuur (spier, gewricht, bot, pees, enz.) in je lichaam TE zwaar belast over een lange periode in tijd kun je een (pijn)klacht ontwikkelen. Het is dan zaak dat we de lokale overbelasting laten herstellen. In dat geval zullen we therapie toepassen om het herstel te bevorderen/stimuleren. Je kunt hierbij denken aan verschillende manuele vormen zoals onder andere massage en mobilisaties. Wanneer de (pijn)klacht afgenomen is zullen we de overstap maken naar een training waarbij we de structuur en omliggende structuren belastbaarder maken. Dit zodat in de toekomst dezelfde klacht niet zal terugkeren.

Daarnaast zullen we aandacht besteden aan het geven van uitleg en advies met betrekking tot hoe je het beste kunt bewegen om te voorkomen dat deze klacht in de toekomst terugkomt.

Terug

Chronische klachten

Wanneer een lichamelijke klacht langer dan 3 maanden aanwezig is spreken we van een chronische klacht. Bij het behandelen van deze klacht is het extra belangrijk dat we naast het optimaliseren van het herstelproces ook gaan kijken naar hoe je met de klacht omgaat; wat zijn je beweegpatronen, hoe zou het kunnen komen dat de klacht niet weggaat en welke factoren hebben een positieve/negatieve invloed op de klacht.

Afhankelijk van de aard, de duur en de intensiteit van je (chronische)klacht wordt bepaald welke behandelmogelijkheden we gaan toepassen. Je kunt denken aan trainingsvormen, technieken op de behandelbank en informerende gespreksvoering. MC2 is juist gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met chronische klachten.

Terug

Sportletsel

Waar gesport wordt ontstaan blessures. Dit zo genoemde sportletsel kan acuut ontstaan (bijvoorbeeld het verdraaien van een knie). Een sportletsel kan zich echter ook langzaam ontwikkelen, zoals andere overbelastingsklachten. In beide gevallen is het belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is van het letsel. Is het een puur mechanisch probleem ( bijvoorbeeld een TE grote kracht die een spier deed scheuren) of is er ergens in het lichaam een probleem aanwezig welke de klacht tot gevolg heeft (denk aan een knieklacht door een platvoet). Wanneer we het sportletsel behandelen kijken we dus altijd naar het totale lichaam.

Afhankelijk van de aard, de duur en de intensiteit van je (sport)klacht wordt bepaald welke behandelmogelijkheden we gaan toepassen. Je kunt denken aan trainingsvormen, technieken op de behandelbank en informerende gespreksvoering.

Terug

Neurologische klachten

Wanneer je bent getroffen door een beroerte of gediagnosticeerd bent met een spierziekte, de ziekte van Parkinson of een ander neurologisch klachtbeeld is het belangrijk om de functies en vaardigheden die je bezit te benutten en waar mogelijk uit te breiden. Ook kan het in de eerste periode erg belangrijk zijn de afgenomen functies of vaardigheden te stimuleren. Binnen de fysiotherapie zullen we een behandeldoel met je opstellen en samen gaan werken aan een optimale fysieke gezondheid. Het kan soms nodig zijn om een huisbehandeling in te zetten.

Terug

Medische fitness

Na afsluiting van een succesvolle behandeling is het enorm belangrijk het huidige fysieke niveau te behouden. Vaak doen mensen dit door de oude sportactiviteit te hervatten of door een nieuwe te starten. Voor deze laatste mogelijkheid is de medische fitness die wij verzorgen een erg goede optie. 1 keer per week train je in groepsverband onder begeleiding van een fysiotherapeut die volledig op de hoogte is van je lichamelijke belastbaarheid. Vooral mensen die een stok achter de deur nodig hebben om het sporten vol te kunnen houden zijn in de medische fitness op de juiste plek. De ‘personal-touch’ en groepssfeer zorgen voor de extra motivatie die nodig is om structureel te blijven sporten/bewegen.

De MC2 Medische Fitness-groep is een groep sportende mensen (maximaal 5 personen) die 1 keer per week samenkomt om gedurende een uur te sporten onder begeleiding van een specialist in beweging. Dit gebeurt onder begeleiding van de fysiotherapeut en/of oefentherapeut Cesar. Voorafgaand aan deelname in de groep wordt er een intake sessie gepland waarin een trainingsschema wordt opgesteld met daarbij een beschrijving van het persoonlijke hoofddoel. Er wordt dan ook een datum gepland wanneer het doel geëvalueerd wordt en wellicht hoe het wordt bijgesteld. Het doel van dit sporten is per individu verschillend, doch wordt er getracht naast het individuele trainingsschema ook middels een groepsactiviteit te werken aan deze verschillende doelen. De begeleiding is erg intensief en de ervaring leert dat er een groepssfeer kan ontstaan. Je beweegt dus niet alleen en dat kan een goed steuntje in de rug zijn om je doelen te behalen.

De Medische Fitness vindt wekelijks plaats op dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur, op woensdag van 19:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 09:30 tot 10:30 uur.

Terug

Huisbehandeling

Er zijn over het algemeen twee redenen waarom er gekozen kan worden voor een huisbehandeling: Wanneer het door je klachtbeeld niet mogelijk is om naar de praktijk te komen voor een behandeling, komen wij bij je thuis. Wanneer nodig, nemen we zelfs we wat oefenmaterialen mee om de behandeling zo optimaal mogelijk te maken, met maximaal resultaat. De tweede reden is wanneer je een zogenaamd ADL-specifieke vraag hebt. Bijvoorbeeld als opstaan uit een stoel bij ons op de praktijk goed gaat maar bij je thuis uit de bank opstaan niet. We kunnen dan op huisbezoek komen om te onderzoeken waarom het niet lukt en aansluitend te behandelen, om zo te zorgen dat het daarna wel lukt.

Terug

Advies

Bij alle behandelvormen zal er in zekere mate sprake zijn van advisering en instructie. Dit alles om het maximale uit het herstel te halen en vooral om in de toekomst te voorkomen dat de klacht zich herhaalt. Ook wanneer je niet (meer) onder behandeling bent mag je altijd (telefonisch/per mail/op het Inloopspreekuur) contact met ons opnemen voor advies of ter inventarisering van problemen of vragen. Je kunt dan ook denken aan advies ter preventie van fysieke klachten in de toekomst.

Terug