Voor de beste mobiele ervaring is deze website alleen in portret modus te bekijken

Mobile menu

Kwaliteit


- Geen kwantiteit - Geen lopende bandwerk - Wel kwaliteit - Wel duurzaamheid

Shared Decision Making

Samen beslissen we hoe we de behandeling vorm gaan geven

Omdat wij als MC2 het belangrijk vinden cliëntgericht te werken, de cliënt wordt gezien als regisseur van een eigen traject (daarin de ondersteuning geniet van onze behandelaars). De cliënt beslist mee over het eigen te doorlopen behandeltraject (we noemen dit “shared decision making”: behandelaar en cliënt geven samen invulling aan het proces van de behandeling aan de start van het traject middels het bespreken van het behandelplan). Om dit zo optimaal te kunnen laten verlopen, vragen wij de cliënt om na de behandeling voor ons de CQi-vragenlijst in te vullen...

Samenwerking

MC2 gaat voor verbinden en werkt samen met diverse huisartsen en hun POH-GGZ. Er wordt bv. veel overleg gevoerd teneinde voor de betrokken cliënt het beste te kunnen geven. De informatie die gedeeld wordt tijdens deze overleggen, wordt voorafgaand besproken met de cliënt die daardoor ook medezeggenschap heeft in wat er gedeeld wordt...

GGZ Kwaliteitsstatuut

Per 1-1-2017 zijn wij, als aanbieder van GBGGZ, verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Daarmee verklaren wij én tonen wij aan dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Klik hier om het kwaliteitsstatuut in te zien.