Voor de beste mobiele ervaring is deze website alleen in portret modus te bekijken

Mobile menu

Kwaliteit


Samenwerking

Samenwerking

MC2 gaat voor verbinden en werkt samen met diverse huisartsen en hun POH-GGZ. We overleggen en werken samen middels frequent overleg. De informatie die gedeeld wordt tijdens deze overleggen, wordt voorafgaand besproken met de cliënt die daardoor ook medezeggenschap heeft in wat er gedeeld wordt. Wordt de verwijzer of gesprekspartner schriftelijk overlegd, dan wordt dit schrijven, voordat deze de deur uitgaat, eerst voorgelegd aan de cliënt die zijn akkoord geeft op het versturen ervan. De informatie vanuit MC2 betreft inhoud en proces aanhangig de behandeling, opmerkelijkheden die ter intervisie worden aangeboden of datgene wat er als aanvullend gevraagd wordt (bv. verzoeken vanuit UWV en/of Gemeente, n.a.v. bv. een medische keuring of onderzoek naar uitkeringsgerechtigdheid). Ook hier wordt de cliënt in gekend.

Er wordt samengewerkt met IMW, Veilig Thuis en Thebe door gezamenlijk cliënten te zien en gezamenlijk te overleggen (een combi-sessie met maatschappelijk werk). Telefonisch of schriftelijk overleg met SGGZ aangaande overdracht van cliënten of een verzoek te overleggen inzake bijvoorbeeld een expertise, cq. een persoonlijkheidsonderzoek.

Om ook onze kwaliteit buiten de muren van MC2 te laten gelden hebben wij een samenwerking met Personal Trainer en Voedingcoach Frank Leijtens van Prime PT. Bezoek ook zijn website eens voor meer informatie: www.prime-pt.nl.

 

Daarnaast, niet onbelangrijk, zijn we een intensieve samenwerking aangegaan met Fysio Binnenstad (zie "Fysiotherapie").

Terug