Voor de beste mobiele ervaring is deze website alleen in portret modus te bekijken

Mobile menu

Kwaliteit


Shared Decision Making

Shared Decision Making

Samen beslissen we hoe we de behandeling vorm gaan geven

Waarom? Omdat wij als MC2 het belangrijk vinden cliëntgericht te werken en wij de cliënt zien als regisseur van een eigen traject (en daarin de ondersteuning geniet van onze behandelaars). De cliënt beslist mee over het eigen te doorlopen behandeltraject (we noemen dit “shared decision making”: behandelaar en cliënt geven samen invulling aan het proces van de behandeling aan de start van het traject middels het bespreken van het behandelplan). Om dit zo optimaal te kunnen laten verlopen, vragen wij de cliënt om frequent te evalueren en samen met de therapeut zaken daar bij te stellen waar nodig. Daarnaast kan er ook worden gevraagd om na de behandeling voor ons de CQi-vragenlijst in te vullen (op de computer bij ons op MC2). Deze vragenlijst betreft of het “samen beslis model” ook de vorm heeft gekregen zoals is afgesproken. Uiteraard worden resultaten uit deze vragenlijst teruggekoppeld/besproken met de cliënt om te komen tot (mogelijke) verbeteracties. Want zoals gezegd willen wij van MC2 werken op een zo’n hoog mogelijk niveau van cliëntgericht werken en zijn we continu bezig met verbetering van kwaliteit van zorg.

 

De resultaten/gegevens die voortvloeien uit deze vragenlijst worden maandelijks besproken tussen behandelaar en directie. Ze worden verwerkt om de kwaliteit van zorg continu te kunnen blijven toetsen en kunnen, mocht daar naar gevraagd worden, overlegd worden aan derden (uiteraard in volstrekte anonimiteit) ter borging van kwaliteit op het gebied van cliëntgericht werken.

Terug