Voor de beste mobiele ervaring is deze website alleen in portret modus te bekijken

Mobile menu

Missie & Visie


Over MC2

Missie
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is waar we met je naartoe werken. De mens is een uniek systeem van ervaringen, opgebouwd in gedachten, gevoelens en het fysieke. Het triggeren van die ervaringen, uit zich op een, voor die mens uitzonderlijke, persoonsgebonden wijze. En omdat dit systeem niet in een vacuüm leeft, maar in een situatie waarin ook invloeden van buitenaf een rol spelen, is het van essentieel belang om de omgeving mee te nemen in het herstelproces. MC2 staat voor activerende vormen van cliëntgerichte en op maat gemaakte begeleiding op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. De mens heeft de mogelijkheid tot gedegen herstel, wanneer “alles” in zijn of haar proces meegenomen wordt. Met betrekking tot arbeid gerelateerde klachten stellen wij dat een gezond opererend mens in een gezond opererende organisatie hoort. Daarom is het van belang het zogenaamde cliëntsysteem (o.a. de werkgever, de P&O-er, de bedrijfsarts, de partner) te betrekken in het herstelproces. Dit niet enkel wanneer verzuim aanwezig is maar ook wanneer verzuim dreigt bij een van de werknemers. Doel is om de cliënt te leren leven, wonen en werken in optimale gezondheid. Hierin ondersteunt MC2 niet alleen de cliënt op de eerste plaats, maar in geval van arbeid gerelateerde klachten ook werkgever en verwijzer, op een transparante wijze. Betrokkenheid, de personal touch, de passie van het voltallige MC2-team en het intensieve contact met cliënt, werkgever en verwijzer (mits alle betrokkenen hierin welwillend zijn) staan hoog in het MC2-vaandel en zijn dan ook allesbepalend voor het succes van een behandel- en begeleidingstraject.Visie
Door een efficiënte en eigenzinnige mono- en multidisciplinaire aanpak bereikt MC2 samen met de cliënt en andere betrokkenen een verbetering in kwaliteit van leven, met óf zonder resterende klachten op psychologisch, somatisch of psychosomatisch gebied. Direct hieraan gerelateerd is de reductie van verzuimkosten en reductie van zorgconsumptie.

 

Systeemgericht werken op een multidisciplinaire wijze met een hoge mate van betrokkenheid en volledige transparantie zijn de bouwstenen van MC2 die begeleiding en/of behandeling zo succesvol mogelijk te maken. MC2 streeft ernaar om, tezamen met meerdere betrokken partijen, op een systeemgerichte manier, kwalitatief hoogstaande mono- en multidisciplinaire zorg te bieden aan een zo breed mogelijke doelgroep met een zo persoonlijk mogelijke benadering.

Terug