Voor de beste mobiele ervaring is deze website alleen in portret modus te bekijken

Mobile menu

Over MC2


"De totale aanpak!"

Door het inzetten van mono- en multidisciplinaire zorg zijn we niet alleen snel achter de oorzaak van de klachten, maar pakken we deze ook gericht aan. We hebben drie psychologen, een loopbaanbegeleider en een bewegingskundige in huis. MC2 is gespecialiseerd in het begeleiden van ziekteverzuim, arbeidsreïntegratie en onbegrepen lichamelijke klachten (OLK).

Einstein benoemde de formule E = MC2 . Massa (m) in beweging (c), met een bepaalde factor (2), zorgt ervoor dat energie (E) vrijkomt. Einstein paste deze formule toe in de natuurkunde. Wij vertalen deze formule naar de menselijke natuur. Wij gaan aan de slag met de "energie-huishouding" van de mensen, die onlosmakelijk verbonden is met gezondheid en herstel. Dit doen we door processen in beweging te zetten. Dat kan lichamelijke beweging zijn, maar ook mentale beweging. Met alleen praten los je lichamelijke klachten niet op. Daarnaast zijn chronische lichamelijke klachten niet op te lossen met een monodisciplinaire fysieke behandeling.

Hoe het begon

De start van onze praktijk!
image1

Marco van Hooff, eigenaar MC2: “Op de middelbare school werd ik, bleek achteraf, getriggerd door een pracht van een film "An Early Frost" waar ik een groep mensen in therapie zag bewegen door een simpel "iets". Ik werd in beweging gezet, maar onbewust. Op dat moment was ik vrij "exact" van aard: ik deed wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Vakken waarbij logica de boventoon voeren. Ik zou astronomie gaan studeren in Leiden en heb dat gedaan, voor 1 week. Ik heb toen bewust de keuze gemaakt op zoek te gaan naar dat “iets”: Wat beweegt mensen? Hoe zit een mens in elkaar?...

Missie

Ons doel van het bedrijf

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is waar we met je naartoe werken. De mens is een uniek systeem van ervaringen, opgebouwd in gedachten, gevoelens en het fysieke. Het triggeren van die ervaringen, uit zich op een, voor die mens uitzonderlijke, persoonsgebonden wijze. En omdat dit systeem niet in een vacuüm leeft, maar in een situatie waarin ook invloeden van buitenaf een rol spelen, is het van essentieel belang om de omgeving mee te nemen in het herstelproces...

Visie

Ons toekomstvisie van het bedrijf
image2

Door een efficiënte en eigenzinnige mono- en multidisciplinaire aanpak bereikt MC2 samen met de cliënt en andere betrokkenen een verbetering in kwaliteit van leven, met óf zonder resterende klachten op psychologisch, somatisch of psychosomatisch gebied. Direct hieraan gerelateerd is de reductie van verzuimkosten en reductie van zorgconsumptie...