Voor de beste mobiele ervaring is deze website alleen in portret modus te bekijken

Mobile menu

MDP


Reïntegratie

MultiDisciplinair Programma (MDP)

Wat is een MDP en op wie is het gericht?

Voor complexe, chronische klachtbeelden van mentale, fysieke en emotionele aard heeft MC2 een vijftal multidisciplinaire trajecten (Preventief – Flexibel – Basis – Regulier – Intensief). Afhankelijk van de ernst van de klachten die in kaart worden gebracht middels een persoonlijke Intake Arbeid & Gezondheid (Intake AG) wordt bepaald welk traject het meest passend voor je is. Dit zijn allen cliënt specifieke trajecten, die aan de hand van de klachten en de behoeften van de cliënt ingevuld worden. Je wordt, individueel of in groepsverband, bewust gemaakt van oorzaken van de klachten en in beweging gebracht om (indien nodig) gedragspatronen aan te passen, zodat je zowel fysiek als mentaal weer ‘goed in je vel’ komt te zitten. Verder is het stapsgewijs verbeteren van de algehele lichamelijke en geestelijke conditie een belangrijk onderdeel van het traject.


Duurzaam herstel in gezondheid staat voorop (wij leren je geen trucjes die alleen op korte termijn helpen) en dit wordt vervolgens, indien van toepassing, doorgetrokken richting arbeidsreïntegratie. Nazorg is daarom ook een belangrijk onderdeel van ieder traject waarmee wij je ondersteunen, wanneer de frequentie in begeleiding afneemt, om nieuwe gezonde patronen vast te houden.


Intake Arbeid & Gezondheid
Een Intake AG is een onderzoek van 1 á 1,5 uur, naar klachten van zowel een mentale, fysieke als emotionele aard. Een intake AG, inclusief tests (indien noodzakelijk) en een uitgebreide rapportage wordt vaak aangevraagd in samenspraak met bijvoorbeeld werkgever en/of bedrijfsarts. De reden hiervan is dat het component arbeid veelal ook onderdeel uitmaakt van klachten. Er kan sprake zijn van (gedeeltelijk tot geheel) verzuim. Vanwege de mentale én fysieke component van de klachten, zijn zowel de psychologie als de fysiotherapie onderdeel van de Intake AG.


Onderdeel van de intake is dan ook een fysiek belasting- belastbaarheid onderzoek. In de rapportage wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de problematiek en een advies met betrekking tot eventuele vervolgstappen. De volledige rapportage wordt inhoudelijk met je besproken en vervolgens, na jouw toestemming, telefonisch met de verwijzer (huisarts en/of bedrijfsarts).


Vragen die een werkgever heeft, voorafgaand aan een Intake AG (bijvoorbeeld aangaande het proces rondom de werknemer) kunnen ook beantwoord worden in de rapportage. Medisch inhoudelijke gegevens mogen echter alleen met de nadrukkelijke toestemming van cliënt verstrekt worden aan de werkgever. Na een Intake AG bestaat de mogelijkheid met bedrijfsarts en/of werkgever in een persoonlijk gesprek een vervolgstap te bepalen.

Terug