Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De volgende onderwerpen zullen we verder uitleggen:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en de website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is weer afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest om te gebruiken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, is het mogelijke dat we de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites je gebruikt, verwerken wij bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

Doorgeven van gegevens

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens door aan verschillende derde partijen, als dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Zo geven wij je gegevens bijvoorbeeld door aan je zorgverzekeraar om te kunnen declareren, aan je werkgever om te kunnen factureren en aan de arbodienst om medisch overleg te kunnen plegen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daarin spreken we onder meer af dat gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. MC2 blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bewaren en beveiligen

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te kunnen waar maken waarvoor je gegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor bijvoorbeeld de Belastingdienst. Onze bewaartermijnen zijn:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, bel ons dan onmiddellijk op 013 544 02 42 of mail ons via info@mctwee.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij ondanks alles toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een jeugdige ouder dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@mctwee.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Automatische besluitvorming, profilering en cookies

Via onze website doen wij aan profilering namelijk door het plaatsen van cookies. We doen dat om je de beste online ervaring te kunnen bieden. Deze cookies houden jouw surfgedrag bij zodat we bijvoorbeeld automatisch op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden, of zodat we weten welke pagina’s vaak bezocht worden en welke pagina’s aan verbetering toe zijn. Bij jou eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij zullen je op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten. Verder doen wij niet aan automatische besluiten. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons Cookie beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, toestemming intrekken

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast het je ook het recht om je toestemming welke je hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. Je kunt verzoeken hierover doen via onze contactgegevens (zie Contactgegevens).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wanneer je een verzoek bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons dan kun je dit via de contactgegevens bij ons kenbaar maken. Samen gaan we dan proberen er uit te komen. Mocht dat desondanks niet lukken, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens door de volgende link te volgen: Autoriteit Persoonsgegevens, Tip ons.

Contactgegevens

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Bedrijf MC2 Reïntegratie-Psychologie-Fysiotherapie
Telefonisch 013 544 02 42
Bezoeken Kruisstraat 50, 5014 HV, Tilburg
Post Kruisstraat 50, 5014 HV, Tilburg
Mail info@mctwee.nl
Website www.mctwee.nl

Ook beschikt MC2 over een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Wil je deze persoon bereiken dan kan dat via:

FG John de Waal
Telefonisch 013 544 02 42
Mail privacy@mctwee.nl